Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. april 2024

(Der blev den 7. marts afholdt konstitueringsmøde hos Lars, hvor bestyrelsen konstituerede sig og kom til at kende hinanden lidt bedre)

Afholdt: På Søndervangskolen i mødelokale New York

Fremmødte: René, Maibritt, Lars og Janine
Afbud: Kamal

Dagsorden:

 1. Regnskab
 2. Vores hjemmeside
 3. Containere
 4. Sct Hans
 5. Børneklubben
 6. Badminton
 7. Medlemmer i foreningen
 8. Evt

 

Ad. 1: Regnskab

René og Maibritt har haft et møde ved Anette (tidligere kasseser), hvor det forskellige er blevet overdraget. Maibritt har stadig ikke adgang til kontoen (alle i bestyrelsen skal legitimeres). Det bør ske inden maj. Det overvejes at skifte bank, men besluttes først at få adgang, og så tage beslutningen derefter. Maibrit har desuden digitaliseret regnskabet.

Status er at 67 har betalt. Pt er vi i underskud i forhold til årsregnskab.

Nogen der plejer at betale har ikke betalt, men til gengæld er der nye der har betalt. Ellen er sendt i byen for at opkræve. Vi kommer nok til at have underskud i år, og det vil give mening hvis kontingentet stiger lidt næste år.

Janine og Maibritt har været rundt og banke på dørene, primært ved dem der ikke plejer at være medlem, og har generelt fået en god snak med potentielle medlemmer.

Ad. 2: Vores hjemmeside

Den skal opdateres, specielt med kontaktoplysninger. Vi vil prøve at invitere Søren med til næste møde, for at få en snak om mulighederne.

I forhold til kontaktoplysninger bestemmes følgende:

 • For Rene (formand) opgives fuldt navn, adresse og telefon
 • For os andre opgives fornavn og adresse
 • For email anvendes Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. der pt videresendes til Lars, og som besvarer og/eller videredistribuerer til resten af gruppen, alt efter relevans.

Vi beslutter at indsamle email fra medlemmerne for nemmere distribution af informationer. Email adresserne deles selvfølgelig ikke, og fx kan mails sendes ud som BCC. Maibritt har en kladde til brev vi kan gå ud fra så GDPR overholdes. Rene kan printe.

Ad. 3: Containere

Containerne næste gang er den 25. oktober til d. 29. oktober 2024. Vi vil uddele en seddel på forhånd. Der påsættes laminerede skilte på containere med QR kode for betaling.

Ad. 4: Sct Hans

Sct Hans er i år 23 juni 2024. Det er en søndag. Vi foreslår at holde det kl. 15. Snobrød, skumfiduser, brød, 2 slags pølser (kylling og alm pølser), øl og sodavand. Vi vil prøve at skaffe 2 x grill + bålfad. Der opfordres til selv at tage bord og stol med. Janine laver udkast til indbydelse. Det kunne være godt med tilmelding, så vi kender ca. antal, Janines telefonnummer sættes på indbydelsen. Grundejerforeningen giver. Man er velkommen til selv at tage med ekstra mad med.

Ad. 5: Børneklubben

Janine laver en liste over børn i børneklubben

Ad. 6: Badminton

Der bliver færre og færre til at spille badminton. Vi vil undersøge hvordan vi kan få flere med. Vi vil undersøge mulighederne for alternativ brug af aulaen. Vi vil undersøge bedre samarbejde med skolen. Aktiviterne er primært for medlemmer af grundejerforeningen, men det er ok at fylde op med eksterne medlemmer.

Ad. 7: Medlemmer

(Blev diskuteret under Ad1. Regnskab). Der er pt 67 betalende medlemmer.

Ad. 8: Evt.

 • Kontakt med skolen. René har haft snakket med Søren Block fra Søndervangskolen, og de har aftalt at de skal have et møde og diskutere fremtidigt samarbejde
 • Hastighedszoner: Vi diskuterede muligheder for 40 km/t hastighedszoner
 • Åbning af adgangsveje: Siden generalforsamlingen har vi været i kontakt med flere der er stærkt bekymrede ved de negative konsekvenser af åbning af adgangsveje, specielt mere trafik og mere støj. Lars tager fat i Jesper Kjeldsen

 

Næste møde 6. juni 17-19 på skolen (Rene kontakter for lokale)