Fortove - grundejerens forpligtelser
 
Hold fortovet rent

Grundejeren skal holde fortovet rent, også selv om det er en del af en offentlig vej.

Det betyder en pligt til at fjerne ukrudt fra skel til fortovskant, feje fortov og fjerne affald.

Tilgængelighed

Beplantning - uden gene for andre

Færdsel på fortove og stier skal kunne ske uden gene for den gående trafik. Derfor er grundejerne forpligtet til at holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet tilbageskåret til skel.


Ikke sådan...

Sådan!