Bestyrelsen

 • Formand
  René

 • Næstformand & Sekretær
  Lars

 • Kasserer
  Maibritt

 • Suppleant
  Janine

 • Suppleant
  Kamal Rahim
  Anerovej 14
  tlf.: 60 82 38 82
  e-mail: Link

 • Revisor
  Inga Johannsdottir