Snerydning og glatførebekæmpelse

Som grundejer i byer og bymæssig bebyggelse, har du pligt til - snarest muligt - at rydde for sne, samt salte eller gruse på fortov eller sti (bestemt for gående færdsel).