Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. januar 2024

Afholdt: hos Anne-Marie

Fremmødte: Anna-Marie Avnsted, Lars Sommer Søndergaard, Kamal Rahim, Anette Pedersen
Afbud: Katarina Domanski

Dagsorden:
1. Bemærkninger til referatet siden sidst
2. Regnskab
3. Generalforsamling
4. Kontingentbetaling 2024
5. Badminton / Containere 2024
6. Evt.

Ad 1. Banko var en hyggelig aften, med ca. 25 personer.

Ad. 2. Regnskabet er blevet revideret og viser et lille overskud.

Ad 3. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 21. februar 2024 kl. 19. Lokalet er reserveret, og Lars’ nøglebrik er blevet låst op til at kunne lukke os ind. Anette sørger for smørrebrød og drikkevarer. Anette har indkøbt flergangsbestik. Anne-Marie laver indkaldelse til generalforsamlingen, og kopierer. Lars uddeler i uge 5. Bestyrelse møder kl. 18.30.

Ad. 4. Kontingent foreslås uændret på 250 kr. under betingelse af, at der fortsat kun bliver leveret 1 container de sædvanlige 3 adresser pr. gang.

Ad. 5. Badminton til og med 1. april 2025 er bestilt. Containere i 2024 er bestilt af Anette og kommer fra d. 5. til d. 9. april og fra d. 25. oktober til d. 29. oktober 2024.

Ad. 6. Anne-Marie, Anette og Katarina er alle på valg, og der skal findes nye medlemmer, for at grundejerforeningen jævnfør vedtægterne kan fortsætte. Eventuelle konsekvenser ved at der ikke findes nye medlemmer fyldte meget på bestyrelsesmødet, og det blev besluttet at tydeligt kommunikere ud om disse konsekvenser i indkaldelsesbrevet, og selvfølgeligt fortsat gøre hvad vi kan for at finde nye medlemmer.

31. januar 2024 Lars